Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van deze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gegevens die u invult op het inschrijfformulier worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Info Training verwerkt uw persoonsgegevens om u gericht te kunnen informeren inzake doelgerichte vakinformatie. Hierbij proberen wij rekening te houden met uw voorkeuren. Als u hier geen prijs op stelt kunt u dit schriftelijk melden bij Info Training, Kleine Tocht 4d, 1507 CB te Zaandam of via info@infotraining.nl

Wij zullen uw gegevens dan verwijderen uit onze bestanden. Info Training maakt op haar websites gebruik van cookies.

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging of verwijdering verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan Info Training, Kleine Tocht 4d, 1507 CB te Zaandam of info@infotraining.nl