Dat creativiteit wordt beloond en moeilijke en zelfs ogenschijnlijke onoplosbare situaties toch tot een goed einde kunnen worden gebracht, blijkt maar weer uit dit kamelenraadsel uit de  TEDx conferentie van William Ury.

De conferentie over beïnvloeden en overtuigen, genaamd ‘De route van “nee” naar “ja”!’ van William Ury start met het vinden van de 18e kameel!

Het kamelenraadsel gaat over een man uit het Midden-Oosten die zijn drie zonen 17 kamelen naliet. Aan de eerste zoon liet hij de helft van de kamelen na, aan de tweede zoon liet hij een derde van de kamelen na en aan de jongste zoon liet hij een negende van de kamelen na.

De drie zonen braken zich het hoofd over hoe zij de kamelen konden verdelen. 17 is niet deelbaar door twee. Het is niet deelbaar door drie en het is niet deelbaar door 9. De broers raakten er gezamenlijk niet uit. Ze besloten een oude, wijze vrouw te raadplegen, welke lang nadacht en zei; “Ik weet niet of ik jullie kan helpen, maar ik heb één kameel en die mogen jullie hebben”.  De broers hadden nu 18 kamelen.

De eerste zoon nam zijn helft; de helft van 18 is negen. De tweede zoon nam zijn derde; een derde van 18 is zes. De jongste zoon naam zijn negende; een negende van 18 is twee. Er waren nu 17 kamelen verdeeld en er bleef 1 kameel over, welke netjes werd teruggegeven aan de oude wijze vrouw.

Denk je er even over na, dan lijkt dit verhaal op veel van de moeilijke onderhandelingen en samenwerkingen die we meemaken. Met een totaal van 17 kamelen is er geen oplossing voor de broers. Neem afstand van het probleem en vind zó het achttiende kameel!

Beschouw een lastige situatie vanaf nu als een uitdaging. Los verschillende ogenschijnlijke lastige situaties op en train jezelf in het succesvol aanpakken en oplossen hiervan!