Elk brein bestaat uit zo’n miljoen miljoen cellen, 1.000.000.000.000! Elke cel, neuron is een elektrochemisch complex en een krachtige microdata-processor en transmitter. Zo’n cel ziet eruit als een superinktvis met duizenden tentakels.

Elke keer als je denkt, wordt er een bericht verstuurd langs deze tentakels (dendrieten). De eerste keer moet het zijn weg vinden, hoe vaker deze weg gebruikt wordt, hoe makkelijker het gaat. Hoe vaker je dus patronen, kaarten of gedachten herhaalt, hoe minder weerstand er is. Met al die dendrieten zijn er gigantische mogelijkheden van paden. Als we die uit willen schrijven hebben we een getal dat start met een 1 gevolgd door 10.5 miljoen KILOMETER aan nullen.

We kunnen de hersenen duidelijk in een linker en een rechter hersenhelft verdelen. Links is analytisch en recht noemt men vaak het creatieve.

De helften zijn dominant in bepaalde activiteiten, maar zijn vaardig op elk vlak. Roger Sperry heeft deze in kaart gebracht.

Door een simpele vragenlijst kunnen we onze eigen dominante hersenhelft vaststellen.

 

De psychologie van leren en herinneren

Onderzoek heeft aangetoond dat tijdens een leerproces het brein voornamelijk de volgende dingen herinnert:

 • dingen van het begin van het leerproces;
 • dingen aan het eind van het leerproces;
 • dingen met een relatie naar iets dat we al kennen;
 • dingen die benadrukt worden als uniek of bijzonder
 • dingen die de zintuigen sterk aanspreken;
 • dingen die jou bijzonder interesseren.

Deze kenmerken en niet links, rechts zijn de basis voor een Mind Map.

De brein heeft 5 hoofdtaken:

 • Ontvangen: door je zintuigen.
 • Vasthouden: je geheugen, inclusief het kunnen opslaan en terughalen.
 • Analyseren: patroonherkenning en informatieprocessen.
 • Het uitgeven: een vorm van communicatie of creatieve handeling, inclusief denken.
 • Controleren: alle mentale en fysieke functies.

Deze 5 functies versterken elkaar. Het is makkelijker iets te ontvangen als je er interesse in hebt of gemotiveerd bent.