Wat is een  tangconstructie?

We praten over een tangconstructie als een bijzin het kerngedeelte van de hoofdzin in tweeën snijdt.

Door de tussenzin(nen) wordt de zin moeilijk leesbaar. De lezer moet namelijk eerst een onafgemaakt deel onthouden, vervolgens moet hij daar het nieuwe gedeelte aan toevoegen en pas daarna krijgt hij de informatie die aansluit bij het beginstuk.

Wij hebben uw brief van 10 maart, waarin u bezwaar maakt tegen het bedrag op de factuur voor verrichte werkzaamheden, gelezen.

Oplossing: breng weer bij elkaar in de buurt wat bij elkaar hoort.

Wij hebben uw brief van 10 maart gelezen, waarin u bezwaar maakt tegen het bedrag op de factuur voor verrichte werkzaamheden.

Het kan ook nodig zijn om de zin opknippen in twee zinnen, zoals in dit geval:

De nieuwe adressengids, waarover u onlangs een brief hebt ontvangen en die wij u gisteren hebben toegestuurd, bevat helaas enkele fouten.

Hier lukt het niet om de zin te herschikken. We maken er twee zinnen van:

Onlangs ontving u van ons een brief over de nieuwe adressengids die wij u gisteren hebben toegestuurd. Helaas bevat deze gids enkele fouten.

Oefening: uit de tang

Onderstreep het zinsdeel dat ‘verdwaald’ is. Hef de tangconstructie op.

  1. Uit het krantenartikel blijkt dat het verouderde modellen met felle kleuren en hier en daar een scheur of andere beschadiging betreft.
  2. Na de manoeuvres worden de tenten waarin de soldaten die aan het spiegelgevecht hebben deelgenomen, geslapen hebben, afgebroken.
  3. Daarbij zullen velen bij het zien van deze saaie ‘thriller’ naar het echte filmwerk van een cineast als Alfred Hitchcock, ‘the master of suspense’, verlangen.

Kun jij de tangconstructie opheffen?