Annuleringsvoorwaarden

Annuleren
Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kunt u annuleren. U krijgt het cursusgeld dan geretourneerd, waarbij 75 euro (excl. btw) annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Het is mogelijk om i.p.v. de ingeschreven cur?sist een vervanger op te geven.

Algemeen
Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, van toepassing. Een afschrift daarvan wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd. Bij afwezigheid van de docent heeft INFO Training het recht de docent te vervangen door een gelijkwaardige docent zonder opgaaf van reden. Bij onvoldoende deelnemers kan de training worden geannuleerd.